[1]
La U Investiga, «La U Investiga Vol. 2 Núm. 2 (2015)», lauinvestiga, vol. 2, n.º 2, jul. 2019.